image
خیاطی به روش آسان
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 14
همراه مدرک معتبر
تومان۹,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
طراحی و دوخت لباس زنانه ۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

دوره اولیه خیاطی به روش آسان (بدون الگو)

image
ورکشاپ مانتو صنعتی
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 20
همراه مدرک معتبر
تومان۳,۵۰۰,۰۰۰
توسط مربی
دوخت و خیاطی ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

آموزش اصول راه اندازی تولیدی مانتو دوزی با روش الگو سازی تجاری

 • کد استاندارد : 731820810130001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 100 ساعت عملی
image
دوزنده لباس محلی بندری
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 16
همراه مدرک معتبر
تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
طراحی و دوخت لباس زنانه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

 • کد استاندارد : 753120810070001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 375 ساعت عملی
image
مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 14
همراه مدرک معتبر
تومان۳,۵۰۰,۰۰۰
توسط مربی
هنر های دستی ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

پولک دوزی از جمله هنرهای تزیینی و دستی زیبا و جذاب است که از سال های قبل به شکل های ...

 • کد استاندارد : 731820810660001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 80 ساعت عملی
image
هویه کار پارچه درجه 1
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 10
همراه مدرک معتبر
تومان۵۹۸,۰۰۰
توسط مربی
هنر های دستی ۵۹۸,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

هویه کاری روی پارچه، هنری دستی بوده که در تزئینات پارچه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • کد استاندارد : 731820810540001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 100 ساعت عملی
image
گلدوز ماشینی
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 10
همراه مدرک معتبر
تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
هنر های دستی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

 • کد استاندارد : 731820810610001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 186 ساعت عملی
image
گلدوز دستی
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 12
همراه مدرک معتبر
تومان۸,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
هنر های دستی ۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

 • کد استاندارد : 731820810600002
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 160 ساعت عملی
image
دوزنده و تزیین کار لباس
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 16
همراه مدرک معتبر
تومان۶,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
طراحی و دوخت لباس زنانه ۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

 • کد استاندارد : 731820810420001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 193 ساعت عملی
image
سرمه دوز
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 14
همراه مدرک معتبر
تومان۱,۲۹۸,۰۰۰
توسط مربی
هنر های دستی ۱,۲۹۸,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

 • کد استاندارد : 731820810210002
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 217 ساعت عملی
image
خیاط پیراهن و شومیز مردانه و زنانه
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 50
همراه مدرک معتبر
1399/2/30
تومان۸,۴۰۰,۰۰۰
توسط مربی
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر
1399/2/30

محل درج توضیح مختصر در مورد دوره مد نظر

 • کد استاندارد : 753120510030001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 260 ساعت عملی
image
پرده دوز
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 140
همراه مدرک معتبر
تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
طراحی لباس ۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

 • کد استاندارد : 753420510010001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 400 ساعت عملی
image
الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 14
همراه مدرک معتبر
تومان۹,۱۰۰,۰۰۰
توسط مربی
طراحی لباس ۹,۱۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

یکی از تخصصی‌ترین دوره‌های خیاطی مدل سازی یا دوره الگوساز و برشکار زنانه همراه با الگو می‌باشد. آموزش مدلسازی با ...

 • کد استاندارد : 753220510030002
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 340 ساعت عملی
image
الگوساز لباس به روش حجمی
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 14
همراه مدرک معتبر
تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
طراحی لباس ۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

 • کد استاندارد : 753220510020001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 440 ساعت عملی
image
الگو ساز و برشکار لباس شب و عروس
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 14
همراه مدرک معتبر
تومان۱۶,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
طراحی لباس ۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

مدلسازی لباس های دکلته مدلسازی لباس های فانتزی ساق دست و شنل عروس تور و ژپون عروس آموزش دوخت تخمین مقدار پارچه مورد نیاز هر ...

 • کد استاندارد : 753220510070001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 200 ساعت عملی
image
دوزنده لباس کودک
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 15
همراه مدرک معتبر
تومان۹,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
دوخت و خیاطی ۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

بچگانه دوز در واقع به کسی می گوییم که با توجه به ژورنال های موجود در بازار، مدلهاي موجود در ...

 • کد استاندارد : 753120510270001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 325 ساعت عملی
image
ضخیم دوز زنانه
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 14
همراه مدرک معتبر
تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
طراحی و دوخت لباس زنانه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

یکی دیگر از دوره های مهارتی رشته خياطی ، ضخیم دوزی است که تکمیل کننده دوره نازک دوزی می باشد. ...

 • کد استاندارد : 753120510200001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 445 ساعت عملی